Lekarze/specjaliści medyczni

 

Lekarze/specjaliści medyczni mają odpowiedzialność w udzieleniu niezbędnej/optymalnej opieki biorąc pod uwagę maksymalne bezpieczeństwo jak również konieczną akcję w zagwarantowaniu pacjenta, że jego zdrowie jest troską służb medycznych.

Jeśli Ty albo Twoje dziecko zostało skrzywdzone, lub skrzywdzone podczas porodu w rezultacie pomyłki lub zaniedbania ze strony pielęgniarki, położnej, ginekologa, chirurga kosmetycznego, specjalistów, bądź jakichkolwiek służb medycznych, możesz kwalifikować się do roszczenia odszkodowania za uszkodzenie przy porodzie.

Różnorodny/rozmaity aspekt może efektować/wpłynąć na rezultat przy porodzie.

Obejmuje to: Umiejętności zespołu medycznego,

Ośrodka medycznego,

Osiągalność/dostępność pogotowia medycznego,

Wysoki poziom diagnostyki i nadzoru medycznego nad matką i nowo narodzonego dziecka.

Uszkodzenie lub zaniedbanie przy porodzie może być rezultatem przeoczenia i wiązać się to może z:

Niewystarczalnym nadzorem nad matką i niemowlęciem,

Błędne diagnozowanie ciężkiego stanu,

Błędy popełnione przez specjalistę lub anesteziologa np. urazy pęcherza, moczowodu i jelit podczas cięcia cesarskiego.

Błędne kryterium zabiegu podczas porodu powodujące skaleczenia, zasinienia, uszkodzenia bioder, a także ramion jak również złamań u dziecka.

Zaniedbanie lub popełnione błędy podczas rozpoznawania i postępowanie z uciskiem kabla pępowinowego.

Niedociągnięcia w efektywnym obchodzeniu się, są przyczyną poporodowych komplikacji u matki, np. pęknięcia, zaniedbanie związane z rozdarciami/lub nacięciem krocza, słabe szwy.

Zaniedbanie w ustaleniu i zdecydowaniu o dodatkowym postępowaniu z infekcją, np, infekcją Grupy B Strepa, niedobór tlenu u noworodka co doprowadziło do porażenia mózgu.

Urazy mózgu u dziecka, związane z wcześniejszymi błędami, podczas porodu lub po nim.

Urazy porodowe związane z uderzeniem głowy płodu.

Pozostawienie łożyska lub części łożyska.

Błędy w odczytywaniu wyników CTG na monitorze serca płodu.

Poważne uszkodzenia matki i dziecka przy porodzie.

Błędy popełnione przy i po porodzie pośladkowym jak również zaniedbanie w przygotowaniu do porodu pośladkowego.

Błędy podczas podawania znieczulenia zewnątrzoponowego.

Zaniedbanie w opiece macierzyńskiej dla kobiet ciemnoskórych i z mniejszości etnicznej.

Jeśli okaże się, że terapia zapewniona matce i dziecku -w przeszłości, w trakcie lub po porodzie- została usunięta z listy poniższych (powyższych) wymagań służby zdrowia , to możesz ubiegać się (kwalifikować się) o roszczenie do odszkodowania.

Odsłony: 13