Prawo Cywilne, Bankowość, Prawo Handlowe, Spory Sądowe i Spory Międzynarodowe,  Prawo Własności Intelektualnej

Bankowość, rynki kapitałowe i pobieranie opłat za nieruchomości

 Nasze zespoły wyznaczają złoty standard. Przejście z LIBOR do SONIA?Ponieważ LIBOR ma zostać przerwany pod koniec 2021 r., Obecnie doradzamy wielu RP w sprawie proponowanego przejścia na SONIA. Jeśli potrzebujesz pomocy lub porady w tym zakresie, skontaktuj się z naszymi specjalistami Gary Grigor w Leeds lub Julian Barker w Londynie.

Prawo informacyjne

Specjaliści doradzający w kwestiach ochrony danych i wolności informacji.

Nasz międzyresortowy zespół informacyjny składa się ze specjalistów z naszego zarządzania mieszkaniem i sporów dotyczących nieruchomości, zatrudnienia, sporów sądowych i rozwiązywania sporów oraz zespołów korporacyjnych, doradzanie dużej grupie klientów w kwestiach ochrony danych i wolności informacji.

 

Spory Sądowe i Rozwiązywanie Sporów

Zespół myślicieli strategicznych, którzy zapewniają świetne wyniki.
Z samej swojej natury rozstrzyganie sporów podlega zmianom i niepewności, szczególnie w dzisiejszym wysoce regulowanym i konkurencyjnym klimacie biznesowym.
Dlatego jesteśmy wrażliwi na ten ciągle zmieniający się krajobraz i jesteśmy pod ręką, aby zaoferować jasne, pragmatyczne i szybkie porady od samego początku, aby odzwierciedlić najnowsze zmiany i rozwiązać spory w najbardziej opłacalny i odpowiedni sposób.

Rząd i Samorząd Lokalny

Porady dotyczące przyszłości dla władz krajowych i lokalnych oraz ich partnerów z sektora prywatnego i trzeciego.
Najbardziej znaczącą cechą w dziedzinie samorządu lokalnego w ostatnich latach była ciągła presja polityczna i finansowa, na którą napotykają władze lokalne w zakresie dostarczania infrastruktury i usług społecznych / samorządowych, presja napędzana przez rundę po cięciach wydatków.

 

Umowy handlowe i zamówienia publiczne

Porady dotyczące umów i zamówień w UE – w prostym języku angielskim. Każda organizacja będzie potrzebować porady na temat umów handlowych i zamówień na pewnym etapie. Zbyt często jednak otrzymywana rada ignoruje kontekst, w którym ma być stosowana.

Może to pozostawić organizację w obliczu postępowania prawnego, które ma niewielki wpływ na świat, w którym działa ta organizacja, lub zignorowania udzielonych porad.

 

Korporacyjne Scalanie Firm lub Dopiero Rozpoczynanie Działalności.

Utworzenie wspólnego przedsięwzięcia lub samodzielne uderzenie. Nasz zespół jest tutaj, aby pomóc. Jesteśmy ekspertami w transakcjach korporacyjnych i handlowych w coraz bardziej złożonym świecie biznesu XXI wieku. Nasza wszechstronność wykracza poza naszą ogólną korporacyjną usługę doradczą, obejmując wszystkie niekwestionowane problemy korporacyjne i transakcje, które napotykają następujących klientów:

Dekarbonizacja, energia i odnawialne źródła energii

Dostarczanie domów odpowiednich na przyszłość. Dekarbonizacja ma być jednym z największych problemów mieszkaniowych następnej dekady; w którym od zarejestrowanych dostawców oczekuje się, że będą w awangardzie:
Modernizacja istniejących domów, aby zapewnić, że są one niskoemisyjne i odporne na zmiany klimatu.
Budowanie nowych domów w celu zapewnienia niskiej emisji dwutlenku węgla, efektywności energetycznej i wodnej oraz odporności na zmiany klimatu.

 

 

Odsłony: 112