Roszczenia dotyczące ciąży i ginekologii

 

Jeśli uważasz, że doznałeś szkody w wyniku zaniedbania medycznego związanego z chirurgią ginekologiczną, procedurami lub błędną diagnozą, możesz mieć prawo do dochodzenia odszkodowania.

Niezależnie od tego, czy szkoda dotyczy ciąży, porodu, histerektomii, laparoskopii lub innych procedur, niedbała opieka lub leczenie może stanowić podstawę roszczenia o odszkodowanie ginekologiczne.

Eksperci Devonshires Claims zajmujący się zaniedbaniami medycznymi mają bogate doświadczenie we wspieraniu pacjentów z ciążą i roszczeniami ginekologicznymi.

Mogą one obejmować:

Błędna diagnoza stanów związanych z ciążą lub ginekologicznych

Błędna diagnoza raka jajnika

Błędna diagnoza raka macicy lub macicy

Roszczenia o zaniedbanie porodowe

Roszczenia związane z histerektomią

Błędna diagnoza lub późna diagnoza ciąży pozamacicznej

Błędna diagnoza lub późna diagnoza ciąży pozamacicznej

Utrata roszczeń z tytułu płodności

Inne ogólne oświadczenia chirurgiczne lub lecznicze dotyczące ginekologii

Twierdzenia o błędnym rozpoznaniu zespołu Hellpa i stanu przedrzucawkowego

Roszczenia o odszkodowanie za implant kontroli urodzeń

Błędy popełnione podczas operacji dziurki od klucza w celu zdiagnozowania lub leczenia stanu ginekologicznego

Jeśli uważasz, że twój ginekolog, położnik, pielęgniarka, położna lub anestezjolog popełnił błędy w świadczonym leczeniu, możesz mieć prawo do odszkodowania.

Przyznane odszkodowanie będzie odzwierciedlać twój ból i cierpienie, a także zapewni wszelkie wymagane leczenie naprawcze, potrzeby opieki oraz bieżące i przyszłe straty finansowe, w tym utratę dochodów, jeśli nie byłeś w stanie pracować z powodu zaniedbania.

Jeśli uważamy, że masz podstawy do roszczenia o odszkodowanie, będziemy cię wspierać, udzielając umowy „NO WIN-NO FEE”.

Oznacza to, że nie zostaniesz obciążony żadnymi kosztami prawnymi z góry w celu rozpoczęcia roszczenia, a jeśli roszczenie się nie powiedzie, nie poniesiesz żadnych kosztów *.

Aby rozpocząć bezpłatną ocenę przypadku, skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. Roszczeń ginekologicznych pod numerem +44 78 49 030 469, wyślij e-mail na adres andre.pazik@advokaty.eu

Odsłony: 26