Roszczenia odszkodowawcze z tytułu błędnej opieki podczas porodu

 

Specjaliści medyczni mają obowiązek opieki, w której muszą podjąć maksymalne środki ostrożności i niezbędne działania, aby zapewnić pierwszeństwo dobrostanu pacjenta.

Jeśli ty lub twoje dziecko zostało ranne lub poszkodowane podczas porodu z powodu błędów lub zaniedbania pielęgniarki, położnej, położnika, chirurga, konsultanta lub innego świadczeniodawcy, możesz być uprawniony do złożenia wniosku o odszkodowanie z tytułu obrażeń od urodzenia.

Różne czynniki mogą wpływać na wynik porodu. Obejmują one:

Kompetencje personelu medycznego

Placówki szpitalne

Dostępność opieki w nagłych wypadkach

Jakość diagnozy i monitorowania zdrowia matki i dziecka

Uraz porodowy lub zaniedbanie mogą być związane z:

Niewystarczające monitorowanie dziecka lub matki

Błędne zdiagnozowanie poważnego stanu

Błędy popełnione przez chirurga lub anestezjologa, np. obrażenia pęcherza, moczowodu i jelit odniesione podczas cesarskiego cięcia.

Niski standard opieki podczas porodu, powodujący skaleczenia, zasinienie bioder i ramion oraz złamania dziecka

Zaniedbanie lub błędy popełnione podczas identyfikacji i leczenia kompresji pępowinowej

Brak leczenia lub odpowiedniego leczenia poważnych powikłań po porodzie u matki, np. szczeliny, zaniedbanie związane ze łzami porodowymi i / lub nacięciem, słabe szwy

Brak identyfikacji i leczenia wtórnych infekcji lub innych infekcji, np. Infekcji Strep grupy B

Niedobór tlenu u dziecka, co powoduje porażenie mózgowe

Urazy mózgu dziecka związane z błędami popełnionymi przed porodem, w jego trakcie lub po nim

Urazy porodowe związane z uderzeniem głowy płodu

Zachowane łożysko lub części łożyska

Błędy popełnione podczas czytania wyników CTG na monitorze serca płodu

Poważny uraz porodowy matki lub dziecka

Błędy popełnione podczas porodu zamka lub brak planu porodu zamka,

Błędy popełnione podczas podawania znieczulenia zewnątrzoponowego

Niedbała opieka położnicza związana z kobietami z mniejszości czarnych i etnicznych

Jeżeli można wykazać, że leczenie matki lub dziecka – przed porodem, w jego trakcie lub po nim, spadło poniżej standardów odpowiednio kompetentnego pracownika służby zdrowia, możesz być uprawniony do złożenia wniosku o odszkodowanie.

Skontaktuj się z Devonshires. Roszczenia adwokatów ds. Niedbalstwa medycznego w celu uzyskania porady na temat zgłoszenia roszczenia z tytułu obrażeń porodowych.

Zapewniamy bezpłatną ocenę przypadku bez zobowiązań, a także umowę „Bez wygranej bez opłaty”, więc nie ma żadnych kosztów początkowych na rozpoczęcie roszczenia i nic do zapłaty, jeśli Twoja sprawa się nie powiedzie *.

Aby rozpocząć bezpłatną ocenę przypadku, skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. Roszczeń porodowych już dziś pod numerem +447849030469, wyślij e-mail na adres andre.pazik@advokaty.eu

Odsłony: 23