Stacja Pogotowia Ratunkowego A&E

Jeśli leczenie otrzymałeś w wypadku i nagłym wypadku (A & E) oddział udzielil pomocy poniżej rozsądnego standardu opieki i można wykazać, że zaniedbanie spowodowało opóźnienie powrotu do zdrowia, powikłania lub dodatkowe obrażenia lub choroby, możesz być uprawniony do złożenia wniosku o odszkodowanie.

W Devonshires Claims nasi adwokaci ds. Niedbalstwa medycznego zapewniają bezpłatną ocenę przypadku w celu ustalenia, czy masz potencjalne roszczenie odszkodowawcze.
Ofiary zaniedbań medycznych oferujemy umowę „No Win No Fee”.
Oznacza to, że nie zostaniesz obciążony żadnymi kosztami prawnymi z góry w celu rozpoczęcia roszczenia o odszkodowanie A & E, a jeśli roszczenie się nie powiedzie, nie poniesiesz żadnych kosztów *.

Odsłony: 50